Brainnovatie en Business Modelling

"Turning ideas into profitable business"
Zit je vast in een strategisch vraagstuk? Heb je nieuwe, verfrissende ideeën nodig? In elke situatie waarin je meer inzicht, ideeën en mogelijkheden nodig hebt, komen brainnovaties je goed van pas.
Denk dus aan situaties waarin je:

  • kansen wil verkennen, bijvoorbeeld een nieuwe markt aanboren met jouw product of dienst,
  • problemen wil tackelen, bijvoorbeeld als de winstgevendheid van je bedrijfsvoering onvoldoende is,
  • de missie en visie van je bedrijf een stap verder wil ontwikkelen, naar nieuwe strategie en concrete acties,
  • traditionele business modellen wil uitdagen met innovatieve benaderingen, waardeproposities en oplossingen.

Durf oude patronen en concepten los te laten en start de expeditie naar vernieuwing met brainnovaties.

Ondernemend Innoveren

"Turning talent into tangible results"
In jouw organisatie is veel meer innovatiekracht aanwezig dan je vandaag gebruikt! Cultiveer met de SPROUT methode nieuwe ideeën en initiatieven van medewerkers en laat ondernemerschap tot groei en bloei komen in je organisatie. Met als aantoonbaar resultaat:

  • nieuwe ideeën en initiatieven,
  • samen creëren van verandering,
  • positieve, innovatieve mindset.

SPROUT is simpel: samen waarmaken van aantoonbare prestatieverbetering, door het benutten van de wij­‐ruimte met nieuwe initiatieven en eigenaarschap vanaf de werkvloer. Zo versterken we zowel van boven- als van onderaf de persoonlijke (intrinsieke) binding en motivatie tussen mens en organisatie.

De SPROUT methode is ontwikkeld in samenwerking met PI3.

MerkWaardige MeerWaarde

"Turning brand values into added value"
Producten, diensten en hun kenmerken zijn niet meer voldoende onderscheidend. De beleving van je product en dienstverlening zijn dat juist des te meer. Maar hoe voeg je beleving toe aan je merk en wel zo dat dit ook écht werkt?

In samenwerking met Andersteboven ontwikkelt Start 2DLVR Result! innovatieve, MerkWaardige dienstverlening: hoe je ieder klantcontact MerkWaardig in kunt vullen. Want ieder klantcontactmoment is een moment van de waarheid voor jouw merkwaardebeleving. Je merkwaarden écht hoorbaar, zichtbaar en voelbaar maken, daar draait het om. Dan leef je en lever je MerkWaardige MeerWaarde (MW²), de superglue voor klantenbinding.

Als eerste lanceren wij ‘het MerkWaardig Gesprek’: hoorbaar de merkbeleving versterken doordat je medewerkers echt MerkWaardige klantgesprekken voeren.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers